Lees verder
Het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (onderdeel van NWO) heeft eind mei de Call 2020-2021 geopend voor de Kiem Go Chem regeling. Hiermee komt in totaal € 2,6 miljoen beschikbaar voor verkennend onderzoek op het gebied van innovatieve chemie. De eerste ophaaldatum is 23 juni 2020.
Redactie / Den Haag

De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en heeft zijn oorsprong in het programma GoChem dat gericht is op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector, door het stimuleren van samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen).

In een KIEM GoChem project wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie, of passend binnen Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’’s 6, 7 en 8 van Missie Industrie. Dit is één van de missies binnen het thema Energietransitie en duurzaamheid in het missiegedreven innovatiebeleid.

De financiering is bestemd voor loon- en personeelskosten voor onderzoekers van kennisinstellingen en materiële kosten. De maximale financiering per aanvraag is € 40.000. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag.

Ophaalmomenten

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 30 november 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is dinsdag 23 juni. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Met deze regeling ondersteunt NWO het innovatieprogramma GoChem, een initiatief vanuit de Topsector Chemie waarbij diverse partners zijn betrokken (NWO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen). Regieorgaan SIA is penvoerder van programmabureau GoChem en voert de regeling KIEM GoChem (ronde 2020-2021) uit.

Beeld: Romolo Tavani/Shutterstock