Lees verder
NWO nodigt bedrijven en onderzoekers uit om in samenwerking projectvoorstellen in te dienen op het thema Energie. Er is € 4,5 miljoen beschikbaar voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek gericht op innovatie en/of kennisopbouw.
Redactie / Den Haag

Bedrijven dragen in cash en/of in-kind bij aan het onderzoek. Aanvragen kunnen ingediend worden in het Fonds voor Publiek-Private Samenwerking (ENW PPS-fonds).

Het PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen variërend van kleine, kortlopende projecten tot grote, intensieve samenwerkingen met een omvang tot 2 miljoen euro (KIEM, LIFT, TA en IPP). De kleinste vorm, KIEM, is specifiek gericht op samenwerking tussen mkb en onderzoeksinstellingen.

Voor het PPS-fonds is geen onderzoeksthema vastgesteld, het onderwerp van een voorstel moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsector Energie of passen binnen de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie: Innoveren met een missie.

Deadline voor indiening is 8 oktober. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.