Lees verder
In de afgelopen aanvraagronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 vroegen ondernemers maar liefst € 16,3 miljard subsidie aan. Dat is ruim 2 keer zoveel als het beschikbare budget.
Redactie / Den Haag

De SDE++ was open voor aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober. Ondernemers dienden 1.970 aanvragen in bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare (duurzame) energie opwekken of met bepaalde technieken de CO2-uitstoot verminderen. RVO beoordeelt momenteel alle aanvragen. Volgende week gaan de eerste beschikkingsbrieven de deur uit. Hierin staat of de aanvrager de subsidie krijgt toegewezen of niet.

Bijna helft voor CO2-projecten

Het grootste deel van het subsidiebudget is aangevraagd voor projecten voor de afvang, opslag en gebruik van CO2 (€ 7,6 miljard).

Opvallend is verder dat ondernemers dit jaar meer dan het dubbele aanvroegen voor het opwekken van duurzame energie door vergisting en vergassing van biomassa, en de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het aangevraagde subsidiebedrag voor deze technieken steeg van ongeveer € 1,3 miljard in 2022 naar bijna € 3 miljard in 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van RVO Nederland.

Beeld: Bilanol/Shutterstock