Lees verder
Moeten biobrandstoffen worden afgeschaft? Die discussie speelt in Duitsland herhaaldelijk op. Volgens de landbouw en diverse producenten van biobrandstof kunnen biodiesel, bioethanol en biomethaan de Westerse afhankelijkheid van importbrandstoffen uit ondemocratische landen verminderen en dragen ze bij aan het verlagen van broeikasgas-emissies.
Redactie / Berlijn

Een meerderheid van de Duitse bevolking steunt dit uitgangspunt en is er voorstander van om meer biobrandstof bij te mengen bij fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de UFOP (Unie voor de Bevordering van Olie en Eiwitplanten). In juli bracht de vereniging een nieuwe brochure uit waarin de feiten over biobrandstof worden uitgelegd. Aanleiding vormen suggesties van de Duitse Bondsministeries van Milieu en van Landbouw, dat biobrandstoffen misschien wel kunnen worden afgeschaft.

Volgens de industrie is dat een slechte zaak. Wel zouden er effectievere controles moeten komen op de duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen in andere producerende landen (zoals China), zijn hogere mengsels met duurzame biobrandstoffen welkom, moet er een op CO2 gebaseerde energiebelasting worden ingevoerd en zou er minder tol moeten worden geheven op transportopties die gebruik maken van zuivere hernieuwbare brandstoffen.

De UFOP-brochure geeft ook inzicht in de steeds complexere wettelijke voorschriften en is bedoeld voor het geïnteresseerde publiek en voor politici en verenigingen. Hij is te downloaden op de website van UFOP.

Beeld: Scharfsinn/Shutterstock