Lees verder
Stro is te waardevol om te gebruiken voor de productie van bio-ethanol. Het is een schaarse reststof die veelvoudig is te gebruiken, bijvoorbeeld als veevoer of bodemverbeteraar.
Redactie / Berlijn

Dat stelt de Duitse Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP). De vereniging plaatst vraagtekens bij recente plannen van de Europese Commissie om stro aan te wijzen als voorkeurs-feedstock voor de productie van bio-ethanol.

UFOP stelt dat stro geen afvalstof is, maar een duidelijke handelswaarde heeft; de prijzen zijn momenteel zelfs aan het stijgen. Daarom moeten de emissies voor de productiekosten van stro (denk aan brandstof en meststoffen) worden meegenomen in de LCA. Als dat gebeurt, zal blijken dat de broeikasgas-emissies van stro als feedstock voor biobrandstof helemaal niet zo gunstig zijn in vergelijking met andere geteelde biomassa, zoals raapzaad, maïs, graan of suikerbieten, denkt de UFOP. Die ziet stro het liefst in de bodem, als een “koolstof sink” die voor stabiele humus zorgt.