Lees verder
Terwijl aan alle kanten initiatieven worden genomen om emissies terug te dringen, stijgt de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector tot 2050 met een factor drie tot zes. Vliegen op biobrandstof, bijvoorbeeld uit gebruikt frituurvet, is de goedkoopste oplossing, stelt promovendus Sierk de Jong van de Universiteit Utrecht in zijn proefschrift. Hij berekent wat deze omschakeling kost en hoeveel uitstoot het scheelt.
Redactie / Utrecht

De productiekosten van biobrandstoffen zijn volgens De Jong nu nog twee tot drie keer hoger dan die van fossiele brandstoffen. De kostprijs kan binnen tien jaar bijna de helft omlaag door het opdoen van meer ervaring, nieuwe productietechnologieën en optimalisatie van de productieketens, denkt de promovendus. ‘Op deze manier kunnen we voor een paar euro per passagier het gebruik van biobrandstoffen in Europa laten groeien naar 4 tot 6 miljoen ton in 2030, genoeg om bijna driekwart van de verwachte emissiegroei van de sector te neutraliseren.’

Klimaatwinst

Op dit moment is vliegverkeer verantwoordelijk voor 1.5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar dat aandeel blijft groeien, ondanks klimaatafspraken. De Jong beredeneert dat met biobrandstof een groot deel van de groei van de uitstoot is in te perken. Wel is het belangrijk dat er uitsluitend wordt gefocust op biobrandstoffen die klimaatwinst opleveren, bijvoorbeeld door ze te produceren van bosbouwresiduen, stro of gebruikt frituurvet. Dat wordt ook nu al gebruikt.

Stimuleringsmaatregelen zijn wel onmisbaar om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart te verhogen, stelt De Jong: ‘Snelle actie en een langetermijnvisie zijn nodig, aangezien het tijd kost om deze industrie op te bouwen. Daarnaast moeten overheden erop blijven toezien dat biobrandstoffen zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd.’

Structurele verlaging

De Jong adviseert de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens om zich sterk te maken voor biobrandstoffen, gezien de weinige opties die de sector heeft om haar CO2-uitstoot structureel te verlagen. De prijzen van vliegtickets hoeven slechts marginaal te stijgen. ‘Een paar euro per vliegticket er al voor kan zorgen dat we een groot deel van de emissiegroei indammen.’

Sierk de Jong verdedigt zijn proefschrift morgen (15 juni) aan de Universiteit Utrecht.