Lees verder
De eerste conceptnorm voor de nieuwe ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’ is gereed. Experts uit meer dan vijftig landen hebben de afgelopen maanden hieraan gewerkt binnen de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’. Deze conceptnorm biedt organisaties richtlijnen voor het meten en beoordelen van circulariteit.
Redactie / Delft

Wereldwijd bestaan diverse initiatieven om organisaties en productieketens circulair te maken. Daardoor wordt het gedachtegoed van circulaire economie steeds breder uitgezet. De keerzijde van deze veelheid aan initiatieven is dat er uiteenlopende benaderingen ontstaan die internationale samenwerking bemoeilijken. Verstaan wij wel hetzelfde onder circulair? Wordt dit in verschillende organisaties of landen op dezelfde manier beoordeeld? Er is dus een groeiende behoefte aan praktische methoden voor het bepalen van de mate van circulariteit.

Nederland vervult het voorzitterschap en secretariaat van de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’, die ISO 59020 ontwikkelt. Vertegenwoordigers uit de nationale normcommissie nemen als expert deel aan deze en andere ISO-werkgroepen om de inbreng vanuit Nederland te verzorgen. Deelname aan de nationale normcommissie ‘Circulaire economie’ biedt daardoor de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze ISO-normen voor circulaire economie en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen.

Meer informatie is te vinden op de website van NEN.

Beeld: Justin Techapaibul/Shutterstock