Lees verder
De focus in de Franse bio-economie verschuift van massieve vervanging van fossiele door biobased brandstoffen naar fine chemicals en performance materialen, zowel voor industrieel gebruik als voor consumentenproducten.
Redactie / Parijs

De prioriteiten zijn meer gekoppeld aan CO2-besparing, CO2-gebruik, gezondheid, milieu en de ontwikkeling van veilige chemicaliën. Circulaire aspecten doen hun intrede en de klimaatagenda speelt een belangrijke rol.

Dat is één van de bevindingen uit het sectorrapport ’The bio-economy in France’, dat door MSG Sustainable Strategies is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse ambassade in Frankrijk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Innovatieve markt

De Franse bio-economie is één van de grootste in Europa en het Franse overheidsbeleid heeft een duidelijke strategie op het gebied van bio-economie en circulaire economie. Frankrijk vormt een interessante en innovatieve markt. Dat is inmiddels bekend. Zo heeft Wageningen University & Research al nauwe banden met het Franse INRA. En grotere Nederlandse bedrijven weten op dit gebied de weg naar Frankrijk al te vinden.

Voor het Nederlandse MKB is het niet gemakkelijk om te onderscheiden welke van de vele facetten van de bio-economie het meest kansrijk zijn en wie de belangrijkste spelers zijn op dit gebied. De kunst is om een brug te slaan van (toegepast) onderzoek naar kansen voor het bedrijfsleven. En om de potentie van de Franse markt zo concreet mogelijk in beeld te brengen. De sectorstudie geeft daar inzicht in. Ondernemers die rechtstreeks in contact willen komen met het Franse bedrijfsleven, kunnen daarvoor komende week terecht op de Siñal Exhibition in Chalons de Champagne (ca. 100km oostwaarts van Parijs).

De sectorstudie bio-economie is kosteloos te downloaden. Informatie over de Siñal Exhibition is te vinden in de agenda.