Lees verder
De Nederlandse ambassade in Parijs en Holland Circular Hotspot organiseren op 7 en 8 maart een bezoek aan Frankrijk met als thema Circulaire Economie. Het initiatief wordt ondersteund door ENVAQUA en FME.
Redactie

Frankrijk wordt als trekker van het internationale milieu-akkoord gezien als een pionier in het verduurzamen van het klimaat. Daar staat tegenover dat het proactieve, gestructureerde beleid van Nederland op het gebied van recycling en duurzaam materiaalgebruik in Frankrijk als voorbeeld wordt beschouwd.

Uitwisseling en samenwerking

Het doel van het bezoek is het stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking met Frankrijk op het gebied van circulaire innovatie. Zo moeten uiteindelijk netwerken en partnerschappen ontstaan tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de (regionale) overheid.

Dit bezoek is interessant voor overheden, bedrijven, start-ups, kennisinstellingen, universiteiten en organisaties met interesse in Frankrijk. Ook bedrijven die bezig zijn met circulaire oplossingen op de financiële markt zijn welkom. Kijk voor meer informatie, het volledige programma en aanmelden op de website van RVO.