Lees verder
De circulaire economie is méér dan recycling. Het is dan ook opvallend dat het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ zich voornamelijk daartoe beperkt, als het gaat om het formuleren van concrete doelen.
Redactie / Den Haag

Dat stelt Ton Bastein, senior scientist op het gebied van Circulaire Economie en Resource Efficiency bij TNO in de blog TNOTIME.

In opdracht van de overheid heeft TNO kritisch gekeken naar het Rijksbrede programma. Daaruit bleek dat de tussendoelstelling van de overheid, 50% reductie van primaire grondstofbehoefte in 2030, haalbaar is. Bastein benadrukt dat de Circulaire Economie echter veel meer inhoudt dan recycling en integraal moet worden benaderd.

Extra uitgaven en uitstoot

TNO ondersteunt overheden en bedrijfsleven met kennis over de volle breedte van technologie, de milieu-impact daarvan en macro-economische modellen. ‘Nieuwe technologieën kunnen directe positieve gevolgen voor de werkgelegenheid hebben en CO2-emissies reduceren. Maar als ze elders juist voor extra uitgaven en uitstoot zorgen, leveren ze onderaan de streep niet op wat we willen.’

Zo kan blockchaintechnologie nuttig zijn voor ketenbeheersing of de registratie van gedeelde goederen, maar de milieuwinst wordt beperkt als het energieverbruik hierdoor door het dak gaat. ‘De hype rond bitcoin leidde de afgelopen maanden tot het besef dat de transacties van bitcoins net zoveel energie kosten als het energieverbruik van een land als Bulgarije.’

Circulaire prioriteiten

Daarom kijkt TNO naar de integrale consequenties van circulaire en duurzaamheidsinitiatieven en technologische innovaties. Op die manier speelt het instituut een belangrijke rol in de ondersteuning van overheden en het bedrijfsleven in het stellen van circulaire prioriteiten en het opzetten van innovatieve programma’s.

Lees de volledige blog op de website TNOTIME.