Lees verder
Brightlands Chemelot Campus heeft het Interreg-project CO2 voor energieopslag (‘EnOp’) overgenomen van initiatiefnemer NanoHouse. Via ‘EnOp’ wordt baanbrekend onderzoek verricht naar de omzetting van CO2 voor energieopslag en slimme materialen.
Redactie / Geleen

Volgens Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg ligt de keuze voor de Brightlands Chemelot Campus voor de hand. De chemiecampus is bij uitstek de plaats waar nieuwe technologieën worden ontwikkeld en opgeschaald. Beide zijn belangrijke voor het project ‘EnOp’.

Op de campus is ruime ervaring aanwezig met het opzetten van onderzoek via instituten als Chemelot InSciTe, Brightlands Materials Center en Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials. Ook zijn er faciliteiten, zoals proeffabrieken, om de uitkomsten naar de praktijk te kunnen brengen.

Energieopslag en CO2-omzetting

Het onderzoek binnen ‘EnOp’ spitst zich toe op zeven technologieën om CO2 om te zetten voor energieopslag en te gebruiken als koolstofbron voor slimme materialen. Daarbij wordt directe en indirecte omzetting onderscheiden. Directe technologieën zetten CO2 via zonlicht om in chemicaliën en brandstoffen. In dit verband gebeurt onderzoek naar de productie en valorisatie van algen en het gebruik van nanodeeltjes en halfgeleiders. Indirecte technologieën zetten CO2 om met behulp van hernieuwbare elektriciteit, zoals plasma-technologie en (bio)elektrochemische processen.

Business development

De omzettingstechnologieën van ‘EnOp’, dat eind 2016 is gestart, zijn nog pril. Dat maakt het voor bedrijven moeilijk maakt om investeringsbeslissingen te nemen. De ambitie van EnOp is echter om CO2- omzettingstechnologieën door te ontwikkelen tot demonstrators en pilotprocessen, waarna uiteindelijk in samenwerking met bedrijven opschaling kan gaan plaatsvinden.

Business development is dan ook een belangrijk onderdeel van het project ‘EnOp’. Om het bedrijfsleven meer bij dit project te betrekken, wordt er een team van experts uit de industrie samengesteld, dat de marktkansen onder de loep neemt. Brightlands Chemelot Campus is hiervoor nog op zoek naar experts die willen deelnemen aan dit business team. Gezocht zijn mensen die relevante ervaring hebben in de (chemische) industrie, over een ruime business development ervaring beschikken en bereid zijn om samen te werken met onderzoeksinstituten. Zij kunnen contact opnemen met de projectmanager van ‘EnOp’, Petra Doelman.

Internationale samenwerking

Tien onderzoeksinstellingen uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland brengen in ‘EnOp’ hun specialistische kennis en capaciteit samen. Drie komen uit Nederland (TNO Onderzoek en Advies, TU Eindhoven, Dutch Institute for Fundamental Energy Research DIFFER), zes uit Vlaanderen (KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, VITO N.V., Thomas More-hogeschool) en één uit Duitsland (Universiteit RWTH Aachen-DWI). Brightlands Chemelot Campus treedt op als projectverantwoordelijke. De totale begroting omvat 4 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro wordt gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project loopt nog tot eind 2019.