Lees verder
Universiteit Maastricht ontwikkelt op Brightlands Chemelot Campus te Sittard-Geleen een innovatieve leeromgeving op het gebied van biobased materialen voor getalenteerde studenten en professionals.
Geleen

Eerder zette de Universiteit Maastricht op Brightlands Chemelot Campus de master Biobased Materials op, met als doel internationaal toptalent aan te trekken en op te leiden. Daarbij werkt de universiteit samen met Zuyd Hogeschool, CHILL, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en SABIC in het project Biobased Materials Plus.

Wouter Hankel. liaison manager van de Universiteit Maastricht, zegt hierover: ‘Het doel van dit project is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door internationale studenten tijdens en na de studie te koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen in de biobased economy in Zuid-Nederland willen wij ze binden aan onze regio.’

Biobased Materials Plus

Binnen het project Biobased Materials Plus ontwikkelen de deelnemende partijen onderwijsmodules en onderzoeksprojecten voor studenten, die worden ondergebracht in de innovatieve Research Based Learning leeromgeving van de masteropleiding.

Het innovatieve onderwijsconcept Research Based Learning verweeft wetenschappelijk onderwijs en bedrijfsleven zodanig dat een unieke leer- en werkomgeving ontstaat, die bijdraagt aan de biobased economy. Dit onderzoeksgedreven bèta-onderwijs is nieuw en dient als dé onderwijsvorm voor de master Biobased Materials. Door in het hele programma complexe onderzoeksvraagstukken uit de industrie te gebruiken, worden academische vaardigheden gekoppeld aan de R&D in het biobased bedrijfsleven.

Daarnaast worden een HBO honours-programma en pre-master schakelprogramma’s opgezet om doorlopende leerlijnen HBO-WO te realiseren, zodat het talent uit de regio optimaal wordt benut. Ook worden in het kader van Leven Lang Leren modules voor professionals in het segment biobased materials ontwikkeld.

Speciaal met het oog op internationale studenten wordt een International Students & Support Office opgericht. Dit kantoor zorgt voor de werving, facilitering en uitstroom van deze doelgroep naar de regio.

Troef

Wouter Hankel: ‘Wij ontwikkelen deze opleiding op Brightlands Chemelot Campus vanwege de uitstekende voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning. En vanwege de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Met onze vestiging op de campus hebben wij een uitstekende troef in handen om studenten en professionals uit het buitenland voor onze opleiding te interesseren.’

Aan het project Biobased Materials Plus, met een looptijd tot 2019, is € 820 000 toegekend door OP‑Zuid, het Operationeel Programma Zuid-Nederland, een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland. Het totale projectbudget bedraagt € 2,3 miljoen.

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg, verklaart: ‘Ook voor de Provincie Limburg is de ontwikkeling van de biobased economy belangrijk. Ik ben blij dat er via OP-Zuid nu ook Europees geld beschikbaar is om opleidingen op dit gebied binnen onze provincie mogelijk te maken. Daarbij wordt Limburg voor buitenlandse talenten interessant gemaakt als regio waar je uitstekend kunt studeren en werken.’