Lees verder
'De ontwikkeling naar een campus op het Chemelot-terrein (Brightlands Chemelot Campus, red.) is sneller gegaan dan we aanvankelijk dachten. De opening van het Center Court, medio november, is een belangrijke mijlpaal, maar het is zeker niet de enige.'
Geleen

Knop om

Emmo Meijer, onder meer boegbeeld voor Source B, was rond de eeuwwisseling betrokken bij de eerste aanzet tot een open innovatie campus op het DSM-terrein in Geleen. In de loop der jaren vestigden zich steeds meer bedrijven op Chemelot door overname van DSM-activiteiten, maar ook nieuwkomers, zoals Sappi en Avantium, of spin-outs van DSM, zoals Isobionics en Yparex. Inmiddels heeft het aantal ondernemingen de grens van 50 overschreden.

Meijer: ‘Er is in relatief korte tijd een totaal nieuw ecosysteem ontstaan, wat toch een totaal andere dynamiek met zich meebrengt dan alleen een multinational met haar eigen bedrijfscultuur.’

Op schema

De ontwikkeling van de campus was niet mogelijk geweest als de provincie niet had geparticipeerd, aldus Meijer. ‘Een campusontwikkeling is alleen te realiseren in een triple-helix: bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstituten en de overheid. De provincie Limburg heeft niet alleen in woord, maar zeker ook in daden bijgedragen aan de realisatie van Brightlands Chemelot Campus. Hierdoor liggen we, samen met het bestaande Industrial Park, op schema richting onze ambitie: in 2025 de meest competitieve chemie- en duurzame materialensite in West-Europa.’