Lees verder
Centre of Expertise Biobsed Economy (CoE BBE) is begin dit jaar gestart met een samenwerkingsverband tussen 14 hogescholen. Het landelijke kennisnetwerk Biobased Economy voor onderwijs, onderzoek en valorisatie moet gaan bijdragen aan de versnelling van de transfer van kennis naar innovaties in de markt.
Breda

Door meer (MKB) bedrijven te helpen met het toepassen van de ontwikkelde kennis én door meer studenten en werknemers op te leiden met competenties relevant voor een biobased economy binnen de circulaire economie. Het landelijke netwerk is aanvullend op de regionale netwerken en initiatieven. De primaire doelstelling van het landelijke kennisnetwerk is om bestaande kennis m.b.t. biobased economy onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek efficiënter in te kunnen zetten voor bedrijven en onderwijsinstellingen.

De activiteiten binnen het netwerk bestaan o.a. uit:

  • Signaleren, agenderen, programmeren van nieuwe samenwerkingen tussen hbo en bedrijfsleven, gericht op kennisontwikkeling
  • Onderwijsmateriaal delen via website (voor hele onderwijsketen) (open educational resources)
  • Who’s Who
  • Ontwikkeling MOOCs,
  • Road map / kalender voor docenten- en netwerkbijeenkomsten, Masterclasses
  • Internationale profilering; Living Labs

Voor meer informatie zie coebbe.nl.