Lees verder
Het Circulair Café in Friesland gaat op donderdag 28 september op pad. Dit keer staat het bezoek aan een bioraffinage-unit in Gorredijk op het programma.
Redactie / Gorredijk

Het dichtslibben van de Nederlandse sloten door invasieve waterplanten is een groot probleem. Verschillende waterschappen, waaronder Wetterskip Fryslân, hebben actief met Grassa! een oplossing gevonden met de bioraffinage-installatie. Waar exoten als de Grote waternavel en Fonteinkruid door de waterschappen inmiddels als onkruid wordt beschouwd, is het voor Grassa! een goede bron voor hoogwaardige biobased producten. Deze waterplanten kunnen met behulp van bioraffinage worden omgezet in grondstoffen zoals eiwitten, vezels, fosfaten en wei die weer voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet.

Ook voor melkveehouders is de mobiele bioraffinage-unit interessant. Koeien eten gras maar slechts een deel daarvan benutten ze. En de mest vormt een probleem. De koe krijgt veel hoogwaardige grondstoffen binnen, terwijl ze eigenlijk aan laagwaardige grondstoffen genoeg heeft. Door het gras vooraf te raffineren ontstaan er meerdere hoogwaardige biobased grondstoffen en kan je de koe geven wat die exact nodig heeft.

Bekijk de agenda voor meer informatie.