Lees verder
Een nationale heffing op fossiel plastic is niet het juiste middel om te komen tot snelle reductie van CO2-uitstoot en opbouw van een circulaire kunststofketen, stelt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De transitie naar duurzaam plastic zou meer baat hebben bij een Europese bijmengverplichting voor recyclaat en biogrondstoffen.
Redactie / Den Haag

Dit is in lijn met de conclusie die CE Delft trekt in een onderzoek naar de mogelijke effecten die een nationale heffing op plastic heeft op milieu en economie. Het onderzoek is 2 november behandeld tijdens het debat van de Tweede Kamercommissie Circulaire Economie.

CE Delft rekende uit dat een systeem van nationale heffing op fossiele plastics tot een beduidend concurrentienadeel leidt voor Nederlandse plasticproducenten en -converters vanwege weglekeffecten naar landen waar deze heffing niet bestaat. Dat kan fors negatief uitpakken voor de Nederlandse economie.

Internationaal

“Maatregelen om de grondstoffentransitie te stimuleren moeten bijdragen aan de gewenste veranderingen in de gehele internationale waardeketen van kunststoffen”, zegt Mark Intven, beleidsadviseur Materialentransitie bij de VNCI. “De Nederlandse chemie is sterk internationaal georiënteerd: zo’n 70% van onze productie wordt geëxporteerd. De klimaatimpact van de ‘materialentransitie’ is dan ook vooral internationaal. Door in Nederland in te zetten op duurzame alternatieven voor fossiele grondstoffen, verlagen we de CO2-uitstoot niet alleen hier, maar ook wereldwijd.”

Onzekerheid

CE Delft concludeert dat een nationale heffing zeer veel onzekerheid kent en waarschijnlijk niet effectief is. De VNCI onderschrijft de conclusies van het rapport en verzoekt de Tweede Kamer om in te zetten op slim en stimulerend beleid dat een directe bijdrage levert aan de transitie naar circulaire producten en duurzame internationale ketens. De grondstoffentransitie moet meer prioriteit krijgen en daarvoor zijn passend beleid en een dito instrumentarium nodig, maar dan wel met oog voor internationale aspecten. Intven: “De VNCI gelooft meer in een verplicht bijmengpercentage recyclaat en biogrondstoffen op Europees niveau in combinatie met stimulerend beleid, in plaats van een systeem van nationale beprijzing.”

Kijk voor meer informatie op de website van de VNCI.

Beeld: Chanchai phetdikhai/Shutterstock