Lees verder
Om op lange termijn, haalbaar en wereldwijd toepasbaar te kunnen bijdragen aan de Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, zijn een brede aanpak en kennisuitwisseling over duurzame chemie noodzakelijk.
Redactie / Berlijn

Dit is het doel van de derde Green&Sustainable Chemistry Conference, die van 13 t/m 16 mei in Berlijn wordt gehouden.

De fabricage van chemicaliën is niet alleen een belangrijke wereldwijde industrie, het is ook een milieuvervuiler, hetzij direct (bijvoorbeeld door afval van chemische processen dat ontsnapt in de atmosfeer of het water), hetzij indirect (denk aan chemische meststoffen die in het watersysteem sijpelen). Maar de belangrijkste vervuilers uit de chemische industrie in ontwikkelde landen zijn de vaak producten van die chemische industrie zelf.

Als een reactie hierop is een nieuwe tak van chemie in opkomst; groene en duurzame chemie. Deze heeft als doel om degenen die betrokken zijn bij de productie en het gebruik van chemicaliën te leren, verspilling van middelen te voorkomen en het milieu te verbeteren, met behoud van de benodigde functionaliteiten.

Uitdagingen

De Green & Sustainable Chemistry Conference gaat in op de uitdagingen die deze transitie met zich meebrengt. Het evenement brengt internationale onderzoekers uit de academische wereld en de industrie samen met autoriteiten en andere instellingen, om kennis en ervaringen uit te wisselen en de nieuwste ontwikkelingen op het brede en diverse terrein van groene en duurzame chemie te delen.

Onder de sprekers zijn erkende expers als Michael Graetzel van Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland) en John Warner, President & Chief Technology Officer, The Warner Babcock Institute for Green Chemistry LLC (VS).

Lezers van Agro&Chemie kunnen de conferentie bezoeken met 10% korting. Zie de agenda voor meer informatie en details over het programma en de registratie.