Lees verder
Het onteigenen van agrariërs is helemaal niet nodig om het stikstofprobleem op te lossen, volgens het bedrijf de Stikstofbank, meldt het vakblad Cobouw.
Redactie / Den Haag

Het was onlangs volop in het nieuws: het kabinetsplan om boeren te onteigenen als snelle oplossing om Nederland uit de stikstofcrisis te krijgen en op die manier de bouw weer ruimte te bieden om nieuwe woningen te bouwen.

“De overheid staat lijnrecht tegenover de agrariër. Het hele beleid is erop gericht om boeren over te halen met hun bedrijf te kappen”, reageert Paul Daandels, zoon van een varkenshouder en initiatief van de Stikstofbank in Cobouw. Hij bedacht een oplossing die zowel boeren als bouwers helpt en tegelijkertijd stikstof reduceert. Daarbij wordt ook het woningtekort aangepakt en nieuwe natuur gecreëerd.

Het concept houdt in dat boeren hun land niet verkopen aan de overheid, maar op een andere manier inrichten, met natuur, circulaire en tijdelijke woningbouw en een productiebos. “Dit bespaart de overheid miljarden euro’s,” legt Daandels uit. “Bovendien biedt het boeren perspectief én een stabiele toekomst.”

Eerder deze maand maakten experts uit de bioeconomie en groene chemie in een open brief aan het kabinet duidelijk dat de landbouw een sleutelrol vervult in de vergroening van Nederland. Boeren onteigenen zou de klimaattransitie op het spel zetten.

Beeld: Shutterstock