Lees verder
Boeren, bankiers, wetenschappers en natuurorganisaties in Nederland willen dat het nieuwe kabinet zich sterk maakt voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan.
Redactie / Den Haag

Ook zou er een ministerie van ruimte, landbouw en natuur moeten komen, zodat urgente vraagstukken als klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie gezamenlijk kunnen worden aangepakt, stelt de groep die is bijeengebracht door oud-landbouwminister Cees Veerman.

In een pamflet beschrijft de groep maatregelen die het nieuwe kabinet kan nemen om boeren en tuinders te helpen bij de transitie naar een duurzame landbouw. Daarvoor is over een lange periode jaarlijks een bedrag van 1,5 tot 2 miljard euro nodig. Het geld moet grotendeels uit publieke en deels uit private middelen komen.

Duurzaamheid belonen

De groep stelt dat maximale landbouwproductie een doel op zich is, maar duurzame productie dient wel te worden beloond, terwijl er een heffing moet komen op niet-duurzame productie. Het verwachte resultaat is een hoogwaardige leefomgeving en perspectief voor boeren, andere landgebruikers en de natuur.

Het pamflet is ondertekend door 29 personen en organisaties, waaronder de Rabobank, Triodos Bank, Cosun, Friesland Campina en Natuurmonumenten.

Lees pamflet online op de website van de Transitiecoalitie Voedsel.

Beeld: Attasit saentep/Shutterstock