Lees verder
Het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) lanceren samen het Klimaatfonds voor de Landbouw. De focus van dit fonds ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit.
Redactie / Amersfoort

Het Klimaatfonds voor de Landbouw is het eerste fonds dat is gericht op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord.

Het fonds met een omvang van € 70 miljoen financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Uiteindelijk moet dit leiden tot een CO2-reductie van 2 Megaton.

Het Groenfonds zal de financieringen verstrekken aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatfonds voor de Landbouw. “We zullen steeds kritisch kijken met welke projecten we de grootste groene impact kunnen behalen per beschikbare euro”, zegt Cees Veerman, voorzitter van het Nationaal Groenfonds. De benodigde middelen komen van Rabobank en NWB Bank.

Bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen, kunnen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds.

Beeld: Kowit Lanchu/Shutterstock