Lees verder
De provincie Oost-Vlaanderen is een belangrijke hub voor de Vlaamse biogebaseerde industrie. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal in die regio? Welke mogelijkheden, ontwikkelingen en projecten zijn er eigenlijk. Op die vragen wordt antwoord gegeven tijdens de studiedag 'De Biofabriek van de toekomst', op 21 juni aanstaande in Gent.
Gent

De biobased economie is één van de belangrijkste speerpuntclusters van de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie is ook betrokken in industriële en wetenschappelijke ontwikkelingspolen. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning van de proeffabriek Bio Base Europe Pilot plant en de diverse projecten en initiatieven die deze biofabriek coördineert, uitvoert en uitdraagt. Ook de BioRefine Cluster Europe kent haar bakermat in Oost-Vlaanderen en brengt tientallen Europese projecten en initiatieven samen onder coördinatie van de Universiteit Gent, mede ondersteund door de Provincie.

Studiedag

De studiedag “De Biofabriek van de toekomst” wil bedrijven inspireren, stimuleren en informeren en geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie. De projectenmarkt die samen met de studiedag wordt georganiseerd, geeft meer uitleg over lopende projecten en informeert de deelnemers over een breed gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren.

De dag wordt georganiseerd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Biorefine Cluster Europe en de Bio Base Europe Pilot Plant.