Lees verder
De provincie Oost-Vlaanderen treedt toe tot het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources. Daarin werken elf grote bedrijven uit Zuid-West Nederland en Oost-Vlaanderen samen aan het reduceren van hun energie- en grondstoffenverbruik.
Redactie / Middelburg

Het initiatief Smart Delta Resources draagt bij aan de ambitie van Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Bedrijven uit de staal, chemie, voeding en energiesector streven via dit samenwerkingsverband naar het optimaliseren van hun productieprocessen door de uitwisseling van rest- en materiaalstromen. De gedachte is dat zij samen een hogere CO2-reductie kunnen realiseren, dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven. Op deze wijze willen ze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en in 2050 een CO2-reductie realiseren van 80 tot 95%. Deze doelstellingen willen ze bereiken door projecten te realiseren gericht op het gebruik en de opslag van CO2, een toekomstgerichte infrastructuur voor energie en waterstof en een circulair gebruik van grondstoffen.

Memorandum

Het memorandum waarin de partnerschap van Oost-Vlaanderen wordt bezegeld, is op 5 november in Middelburg getekend tijdens de Vlaams-Nederlandse top, het tweejaarlijks overleg tussen de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois, en de minister-president van Nederland, Mark Rutte.

De bedrijven die aan Smart Delta Resources deelnemen zijn ArcelorMittal, Cargill, Engie Electrabel, DOW Benelux, ICL-IP, LambWeston, Sabic, Suiker Unie, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery. Het initiatief wordt ondersteund door de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port, de Provincies Oost Vlaanderen, Zeeland en Impuls Zeeland.