Lees verder
Tien private en publieke partners gaven op 21 oktober het startschot voor het North-C-Methanol project. Samen zullen zij jaarlijks de CO2-emissie met 140.000 ton verminderen (net zo veel als 6 miljoen bomen in een jaar opnemen) en 44.000 ton groene methanol produceren. Deze wordt gebruikt door de lokale chemische en duurzame energieindustrieën en dient als brandstof voor schepen en treinen.
Redactie / Gent

North-C-Methanol wordt de eerste grootschalige demofabriek in het kader van het North-CCU-Hub programma, en is meteen goed voor een investering van € 140 miljoen. Het project voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port.

CCU hub animated Gif

Waterstoffabriek

De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof en heeft een capaciteit die maar liefst 6 keer omvangrijker is dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van ENGIE, noemt het een logische keuze. “We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen.”

De North-C-Methanolcapaciteit zal gradueel worden opgeschaald van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030.

Methanolfabriek

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en treinen. “Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie”, zegt David Cassidy, CEO van Proman.

Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver doorgedreven industriële én circulaire integratie. Dit gaat gepaard met de bouw van ondersteunende infrastructuur, zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

Vlaanderen koploper

“Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame innovatie. Met onze havens en hun industrie zijn we ideaal gepositioneerd om te investeren in een circulaire en duurzame industrie. Het zorgt voor een duurzame groei en nieuwe jobs en met dit type projecten maken we een sprong voorwaarts naar een veerkrachtig Vlaanderen. Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland”, vertelt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits.

In het Gentse deel van North Sea Port is veel industriële CO2-uitstoot die opgevangen kan worden, een hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers van groene methanol. “Met deze samenwerking verstevigen we onze positie op het vlak van de circulaire economie die we al in de haven hebben”, vertelt CEO Daan Schalck van North Sea Port. “De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg.” Daarnaast is binnen de North-CCU-Hub een sterke kenniscluster aanwezig rond chemische (bio)technologie. De stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen helpen mee om het project te faciliteren. PMV ondersteunt het financiële gedeelte.

In een innovatieprogramma zullen nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.

Nieuwe waardeketens

Het North-CCU-Hub programma is er op gericht in North Sea Port nieuwe waardeketens te bouwen met CO2 als grondstof binnen een biogebaseerde economie. De ambitie is op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 te realiseren. Het partnerschap omvat spelers uit diverse sectoren: staal (ArcelorMittal), energie (ENGIE, Terranova Solar), nieuwe grondstoffen (Renewi), chemie (Cargill, Eastman, Oleon, AlcoBioFuel), logistiek (Fluxys, Oiltanking) en transport (Anglo Belgian Corporation). Lokale en regionale overheden (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen) en havenbedrijf North Sea Port ondersteunen het geheel samen met kennis- en innovatiepartners (UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, Catalisti en Flux50) en investeringspartner PMV.

Beeld: North Sea Port