Lees verder
Oost-Vlaanderen is dé hub voor de Vlaamse biogebaseerde industrie. Biogebaseerde economie is één van de belangrijkste speerpuntclusters van de provincie Oost-Vlaanderen en geniet tevens een vooraanstaande plaats in het provinciaal klimaatactieplan. De provincie is ook betrokken in industriële en wetenschappelijke ontwikkelingspolen. Getuige hiervan is bijvoorbeeld de ondersteuning van de proeffabriek Bio Base Europe Pilot plant en de diverse projecten en initiatieven die deze biofabriek coördineert, uitvoert en uitdraagt. Ook de BioRefine Cluster Europe kent haar bakermat in Oost-Vlaanderen en brengt tientallen Europese projecten en initiatieven samen onder coördinatie van de Universiteit Gent, mede ondersteund door de Provincie.

De studiedag “De Biofabriek van de toekomst” wil bedrijven inspireren, stimuleren en informeren en geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie. De projectenmarkt die samen met de studiedag wordt georganiseerd, geeft meer uitleg over lopende projecten en informeert de deelnemers over een breed gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren.

Deelname is gratis, maar inschrijven online vóór 10 juni is verplicht. Uw deelname zal enkele dagen voor het evenement bevestigd worden.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Biorefine Cluster Europe en de Bio Base Europe Pilot Plant verwelkomen je graag op het event!

Programma

09.00 – 09.30 Onthaal met koffie
09.30 – 09.45 Welkomstwoord gedeputeerde Versnick
09.45 – 10.15 Biobased Industries Consortium: financiering voor de innovatieve biogebaseerde industrie
Dirk Carrez, Biobased Industries Consortium & Clever Consult
10.15 – 12.00 De Biorefine Cluster Europe – groeikracht voor biogebaseerde economie
Erik Meers, Universiteit Gent

Pitches

Recuperatie van nutriënten uit organisch biologisch afval – de toon zetten voor Europa, Henk Dedeyne, Ampower
Winning van blauwe kleurstof uit algen en inzet als biogebaseerde kleurstof in textiel, Brecht Demedts, Centexbel
Urban Mining: techno-economische (re)combinatie van opwerktechnieken voor de winning van materialen, chemicaliën en energie uit de organischeafvalfractie
Johan De Beule (Pro Natura) en Kris Nys (Van Gansewinkel)
Agro-raffinage: opwerking van agro-residuen naar energie, mineralen en eiwitten, Bart Ryckaert, Inagro
Circulaire bedrijfsmodellen, Koen Van Keer, Yara

12.00 – 13.30 Broodjeslunch en projectenmarkt
13.30 – 14.00 Shared Pilot Facilities: een uniek eco-systeem om de ontwikkeling van de bioeconomie te versnellen.
Bio Base Europe Pilot Plant: katalysator voor de biogebaseerde economie in Vlaanderen en daarbuiten
Hendrik Waegeman, Bio Base Europe Pilot Plant

Pitches

14.00 – 15.00 Biofabriek voor de toekomst: opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven, Dirk Hoorne, EOC
BioBase4SME en SuperBio: expertnetwerk ter ondersteuning van het innovatietraject van KMO’s, Lieve Hoflack, Bio Base Europe Pilot Plant
The role of GlobalYeast in the transition to the bio-based economy, Maria Remedios Foulquié Moreno, GlobalYeast
Biogebaseerde aromaten: de natuur ter inspiratie voor alledaagse materialen, Karolien Vanbroekhoven, VITO
SmartPilots en Pilots4U: state-of-the-art pilootinfrastructuren ten dienste van innoverende bedrijven, Brecht Vanlerberghe, Bio Base Europe Pilot Plant
IMPACT: biofabriek maakt zich klaar voor de toekomst, Wim Soetaert, Bio Base Europe Pilot Plant

15.00 – 15.30 Towards a sustainable use of Carbon: Production of Ethanol from Blast Furnace Gas
Carl De Maré, Arcelor Mittal
15.30 – 16.00 Gas fermentation for innovative low carbon fuels and chemicals production
Sean Simpson, Lanzatech
16.00 – 16.10 Slotwoord gedeputeerde Vercamer
16.10 – 17.30 Receptie en projectenmarkt