Lees verder
Luid aangemoedigd door 700 aanwezigen fietsten Vlaams Minister van Innovatie Philippe Muyters, Gents schepen van Innovatie Christophe Peeters en CEO Wim Soetaert vandaag de nieuwe proceshal in gang in de Bio Base Europe Pilot Plant.
Redactie / Gent

Oost-Vlaams Gedeputeerde Martine Verhoeve gaf het startschot en Agnes Lindemans van de Europese Commissie zag toe op de fairplay tijdens deze ludieke wielerwedstrijd ter gelegenheid van de inhuldiging. De vijf financiers presenteerden hiermee voor het eerst de nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor gasfermentatie en downstream processing die van Vlaanderen wereldwijd de proeftuin moet maken voor deze innovatieve en duurzame technologieën.

Niet minder dan zevenhonderd deelnemers kwamen vandaag polshoogte nemen bij de Bio Base Europe Pilot Plant, een pilootfabriek voor biogebaseerde producten en processen, gelegen in de Haven van Gent. Dankzij een nieuwe IMPACT investering van 9,36 miljoen euro kan de organisatie binnenkort nieuwe state-of-the-art infrastructuur en apparatuur aanbieden aan bedrijven die biogebaseerde processen willen opschalen tot op industriële schaal.

Ontwikkeling bio-economie

De Bio Base Europe Pilot Plant helpt de industrie om milieuvriendelijkere en efficiëntere processen te ontwikkelen. Deze proeffabriek speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de bio-economie, een duurzame kenniseconomie die per definitie circulair is en niet enkel een antwoord biedt op de klimaatverandering, maar ook de economie en werkgeledenheid ten goede komt.

De IMPACT investering voorziet in nieuwe apparatuur voor industriële biotechnologie, specifiek voor gasfermentatie en downstream processing. Gasfermentatie is een nieuwe technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een duurzame technologie met een groot potentieel om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Tevens wordt een nieuwe proceshal voor downstream processing gebouwd om de eindproducten te zuiveren na een biotechnologische of chemische conversiestap.

Grote oplossingen

Prof. Wim Soetaert, CEO van de Bio Base Europe Pilot Plant: ‘Onze maatschappij wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen op vlak van duurzaamheid en grote problemen vergen grote oplossingen. Dank zij deze broodnodige investering in nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor industriële biotechnologie kan de Bio Base Europe Pilot Plant haar groei bestendigen en verder bouwen aan een duurzame toekomst door innovatie.’

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: ‘De nood aan deze nieuwe opschalingsinfrastructuur was groot: bedrijven staat te springen om met Bio Base Europe Pilot Plant in zee te gaan. Niet moeilijk: de proeffabriek verlaagt drempels voor bedrijven op twee manieren. Ze zijn een broodnodige tussenstap om innovatieve processen uit te testen en op te schalen naar een reële industriële omgeving, zonder dat bedrijven zelf al veel moeten investeren. Nog mooier is dat ze daarbij ook een ideale promotor zijn van samenwerking: bedrijven, onderzoekscentra en andere partners ontmoeten elkaar in de proeffabriek en worden gestimuleerd om samen na te denken over duurzame oplossingen voor de biogebaseerde economie.’

Werner van der Stockt, Managementsautoriteit EFRO: ‘Vanuit EFRO Vlaanderen zijn we blij dat we via Europese steun kunnen investeren in de bouw van deze nieuwe onderzoeksinfrastructuur, die zal zorgen voor de verdere groei van zowel de Vlaamse biogebaseerde economie als van de Bio Base Europe Pilot Plant zelf.’

Christophe Peeters, Schepen voor Innovatie van de Stad Gent: ‘De Bio Base Europe Pilot Plant is een belangrijke schakel in het biobased ecosysteem van Gent en is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van Gent als kennisregio en de uitbouw van de reeds bijzonder sterke cleantech- en biotechcluster. Het omzetten van afvalstoffen in grondstoffen en het sluiten van materiaalkringlopen zijn hoekstenen van een duurzaam innovatiebeleid: gelet op het belang van deze pilootfabriek investeert Stad Gent dan ook graag mee in de uitbouw ervan.’

Martine Verhoeve, Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen: ‘Het provinciebestuur heeft al van bij het prille begin in 2009 aan de kar getrokken van de bouw van de pilot plant. We geloofden heel sterk in het potentieel van testinfrastructuur rond biogebaseerde economie. Het is fantastisch te zien hoe de pilot plant vandaag gedragen wordt door vele partners en unieke samenwerkingen heeft gerealiseerd én realiseert. We mogen terecht fier zijn op zo’n state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur in onze regio.’

De IMPACT investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (3.742.800 EUR), Vlaanderen (1.248.224 EUR), de Provincie Oost-Vlaanderen (311.588 EUR), de Stad Gent (311.588 EUR) en de Bio Base Europe Pilot Plant (3.742.800 EUR).