Lees verder
De partners achter het Biorizon Innovation and Upscaling of Renewable Aromatics Technology (BIO-HArT) project zijn op zoek naar bedrijven die biobased aromaten willen testen binnen hun eigen toepassingen en de resultaten willen delen binnen het project.
Bergen op Zoom

Naast de bio-aromaten is er (op termijn) ook de mogelijkheid om samples van suiker, lingine, furanen, alkylphenol, mono-, di- en tri-zuren, functionele fenolen en andere aromatische samenstellingen te ontvangen. Biorizon biedt hiermee een unieke kans om specifieke wensen aan te geven voor de kenmerken van de stof, om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen en de beste resultaten te behalen. Het uiteindelijke doel is om vanuit deze testen toepassingen voor de industrie te ontwikkelen.

BIO-HArT

In het grensoverschrijdende BIO-HArT-project werken tien partners samen aan het opschalen van de technologie om aromaten uit biomassa te produceren. Eind 2018 moet dit resulteren in functionerende bench scale demonstrators, van waaruit samples op kiloschaal voor de industrie kunnen worden geproduceerd. Daarnaast worden de processen voor de productie van bio-aromaten verder geoptimaliseerd.

Samen met de industrie zullen de resultaten van het BIO-HArT-project verder worden ontwikkeld. Waar mogelijk zullen ze worden geïmplementeerd in nieuwe waardeketens waarbij leveranciers van feedstocks, chemische bedrijven en eindgebruikers worden betrokken.

Partners

In BIO-HArT, werkt projectcoördinator en co-initiator van Biorizon, TNO samen met VITO, Avantium, Chemelot InSciTe, Universiteit van Antwerpen, KU Leuven, Bio Base Europe Pilot Plant, de Technische Universiteit Eindhoven, Maastricht University and DSM ChemTech Center. Naast de eerder genoemde chemische bedrijven en toeleveranciers, worden kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector bij het project betrokken.

Interreg

BIO-HArT komt tot stand via een bijdrage van het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie zie: www.grensregio.eu.

Voor meer informatie over het BIO-HArT project kijk op de website van Biorizon.