Lees verder
De Nederlandse chemie is op wetenschappelijk en industrieel gebied een wereldspeler. De economische positie staat momenteel wel onder druk, onder meer door de lagere energie- en grondstofprijzen elders in de wereld. Op termijn ziet de VNCI wel groei in het verschiet, waarbij verduurzaming een doorslaggevende rol speelt.
Colette Alma

De chemische sector zal zich wel opnieuw uit moeten vinden. We hebben tot 2030 een route uitgestippeld die moet leiden tot meer productiegroei, deels in een hoger volume, deels in meer producten met een hogere toegevoegde waarde. We staan de komende decennia voor aanzienlijke uitdagingen, bijvoorbeeld op gebied van het klimaat of de omgang met schaarse hulpmiddelen. De chemie speelt hierin een cruciale rol omdat het aan alle maakindustrieën levert.

De VNCI heeft dit vertaald naar een ambitieus plan om de milieu-voetafdruk van de chemie – en van de producten waaraan zij een bijdrage levert – te reduceren. Dat willen we op verschillende terreinen bereiken: CO2-reductie, efficiënt omgaan met grondstoffen, biomassa als feedstock en afval als grondstof. De CO2-reductie zal in 2030 40 procent moeten bedragen (inclusief keteneffecten en vergeleken met emissie uit 2005, red.). Het gebruik van biomassa biedt zeker kansen voor de Nederlandse chemie. Onze havens verwerken dagelijks tonnen aan biobased grondstoffen. Daarnaast hebben we in ons land meer dan voldoende suikerbieten en aardappelen die als grondstof kunnen dienen voor chemie en/of materialen. Afval als grondstof is eveneens een kansrijk traject, zeker gezien de grote volumes en de lage feedstockkosten die hiermee gemoeid zijn.

De vraag is wel of de biobased economy zich snel genoeg ontwikkelt. Het is niet alleen een kwestie van R&D, maar ook van concrete industriële activiteiten. Het zou mooi zijn als binnen afzienbare tijd een fabriek of een industrieel complex, bijvoorbeeld een bioraffinaderij met meerdere bedrijven eromheen, het levenslicht zou zien.

Belangrijk is de verdiencapaciteit op langere termijn. Dat is niet alleen een kwestie van kosten voor energie en grondstoffen, maar ook van meerwaarde. Doordat de chemie producten en halffabrikaten levert die een meerwaarde opleveren voor mens en milieu, kan zij ook een economische meerwaarde realiseren. Dat geldt zowel voor hoog- als voor laagvolumineuze producten.