Lees verder
Met de verkiezingen in het vooruitzicht heeft het kabinet eind september een begroting voor 2017 gepresenteerd die de koopkracht van brede lagen van de bevolking ondersteunt. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) roept kabinet en parlement op om nu niet alleen in te zetten op koopkrachtversterking, maar ook op versterking van het fundament van onze economie.
Colette Alma

Dat kan alleen als we volop inzetten op transitie naar een duurzame samenleving. Deze opgave vraagt de komende jaren forse investeringen en moet nu al worden opgepakt. Nog deze kabinetsperiode moeten noodzakelijke stappen gezet worden in het verduurzamingsbeleid, zodat het volgende kabinet grootschalig kan doorpakken. Voor een schone en welvarende toekomst van ons land is het noodzakelijk dat we met volle vaart inzetten op de transitie naar een duurzame samenleving. We moeten toe naar een samenleving die minder gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en ingericht is op maximaal hergebruik van grondstoffen en producten. Eerder keurde het kabinet het Klimaatakkoord van Parijs goed en stuurde ze het ‘Rijksbrede programma circulaire economie’ naar de Kamer. Dat zijn belangrijke stappen voor de transitie naar een duurzame samenleving. Maar snelheid en forse stappen voorwaarts blijven nodig. Dat vraagt om een intensieve samenwerking van de overheid, industrie en wetenschap en forse investeringen.

Uit een recent gepresenteerd onderzoek van McKinsey wordt duidelijk dat er 200 miljard euro aan extra investeringen nodig zijn om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te laten halen. Het op voldoende grote schaal demonstreren van nieuwe technologieën, zoals het realiseren van een bioraffinaderij die chemicaliën en brandstof wint uit stromen als hout en suikerbieten, zullen grote investeringen vragen. Maar deze investeringen zullen ons land op voorsprong zetten in de wereld en een belangrijke bijdrage leveren aan economische groei en banen. De chemische industrie speelt een centrale rol in deze transitie en steekt de hand uit om samen met de overheid hieraan vorm en inhoud te geven. Samen zullen we moeten bepalen welke prioriteiten we stellen en samen moeten we instrumenten ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke financiering. De chemische industrie is er klaar voor.