Lees verder
In 2012 presenteerde de VNCI met de Routekaart Chemie 2012-2030 de ambitie van de chemische industrie om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te reduceren. Terugkijken op de afgelopen vijf jaar kunnen we constateren dat de gewenste afstand grotendeels is afgelegd. Alleen zijn we op een andere plek uitgekomen.
Reinier Gerrits

De Routekaart bevatte een inventarisatie van de innovatiemogelijkheden voor broeikasgasreductie. Er werd beschreven welke projecten al liepen, wat zij kunnen bijdragen aan de beoogde CO2-emissiereductie, welke projecten nog van start zouden gaan, welke nog nodig zijn, én aan welke voorwaarden voldaan moest worden. Er waren zes oplossingsrichtingen gedefinieerd: verbetering van de energie-effciëntie, vervanging van fossiele door biobased grondstoffen, carbon capture and storage/usage (CCS/CCU), het sluiten van de materiaalketen (recycling), ontwikkeling van duurzame producten en hernieuwbare energie. Toen deze Routekaart in 2012 uitkwam was er al een reductie van broeikasgasuitstoot bereikt van 11 procent ten opzichte van 2005. Inmiddels is het 2017. Terecht zult u zich afvragen waar staan we nu. Qua CO2-reductie zijn we goed op weg, hebben we de route grotendeels volgens verwachting afgelegd. Alleen zijn we op een andere plek uitgekomen dan we vijf jaar geleden hadden gedacht. Dit heeft enerzijds te maken met nieuwe ontwikkelingen na 2012, denk aan power to products zoals ammoniakproductie op basis van waterstof uit elektriciteit en anderzijds met oplossingen die niet naar wens van de grond zijn gekomen, zoals warmte-krachtkoppeling. De ontwikkeling gaan razend snel. We moeten daarom al weer verder kijken en zijn daarom gestart met het opstellen van een Routekaart Chemie 2050. De wereldwijde temperatuurstijging beperken tot maximaal 2°C waarbij gestreefd wordt naar het beperken tot 1,5°C, zo luidt de doelstelling van de klimaatconferentie in Parijs in december 2015. De Routekaart Chemie 2050 brengt de beoogde bijdrage van de Nederlandse chemie aan deze doelstelling in kaart door de uitstoot van broeikasgassen tot 2050 geleidelijk te verminderen tot 80-95 procent van die in 1990. Deze Routekaart moet de innovatieagenda van de chemische industrie op het gebied van verduurzaming stroomlijnen en de benodigde informatie genereren om beleidsmakers en politici te bewegen de juiste beleidskeuzes te maken.