Lees verder
'De suikerbietenteelt in Nederland levert zeer hoge opbrengsten op per hectare, veel méér dan andere gewassen of zelfs de suikerrietteelt in Brazilië. Zeker nu er op de wereldmarkt een overschot aan consumptie-suiker is, biedt dat goede mogelijkheden voor de productie van biobased bouwstenen voor chemicaliën en bioplastics.
Paul Mesters

Zoiets is natuurlijk alleen zinvol als de carbon footprint van suiker zo laag mogelijk is. Dat suikerbieten lokaal worden geteeld en er dus geen globale grondstofstromen nodig zijn, is al een pluspunt. Daarnaast doet SuikerUnie er alles aan om de footprint nog kleiner te maken. Bijvoorbeeld door in te zetten op energiebesparing en vergroening van de energieproductie.

Al sinds 1990, het peiljaar van het Klimaatakkoord van Kyoto, hebben we geïnvesteerd in optimalisatie van onze fabrieken en zo het energieverbruik per kilo suiker met 50% laten dalen. Maar we hebben nog een weg te gaan, want het Klimaatakkoord van Parijs stelt nieuwe uitdagingen. En suikerbieten bevatten nu eenmaal veel water, dat we moeten laten verdampen.

Daarom zetten we volop in op groene energie. Restmaterialen van de suikerbiet gebruiken we om groen gas te maken. We zijn inmiddels de grootste biogasproducent van Nederland. Ook windmolens en de aanleg van een zonnepanelenweide in Puttershoek helpen ons op weg naar een klimaatneutrale productie.

Met deze ontwikkelingen zijn we klaar voor de volgende stap: de productie van biobased materialen. Zo zijn de vezelachtige stoffen in suikerbieten geschikt voor bijvoorbeeld coatings, papier of plastics. In ons Pulp2Value project onderzoeken we dat samen met Akzo Nobel. Via fermentatie kunnen we bovendien diverse biobased chemicaliën uit suiker maken, zoals melkzuur, barnsteenzuur of andere bouwstenen Dankzij de hoge olieprijzen en de maatschappelijke druk om afbreekbare en recyclebare plastics te maken, is de belangstelling voor deze processen enorm gegroeid. We zijn hierover met diverse bedrijven in gesprek. De verwachting is dan ook dat we binnen vijf jaar een nieuwe fabriek kunnen openen, waar we bioplastics maken uit suikerbieten op een manier die daadwerkelijk duurzaam is.’