Lees verder
Vijfenzeventig procent van de akkerbouwers teelt binnen vijf jaar suikerbieten voor (bio) plastic. Als het aan ons team ligt, is dat binnen die termijn ook echt gerealiseerd. Nederlandse telers zijn top-suikerproducenten: ze weten zeer hoge opbrengsten per hectare te realiseren. Suiker is niet alleen een grondstof voor voedsel en veevoer; minder bekend is dat suiker een interessante grondstof kan zijn voor bijvoorbeeld bioplastics.
Koen Dittrich

Uit het restmateriaal van het plasticproces kunnen fosfaten, energie en compost gehaald worden. Dat zorgt ervoor dat het totale productiepotentieel van de suikerbiet toeneemt en telers en verwerkers er zo ook meer rendement uit kunnen halen. Zo kunnen we suikerbieten als grondstof beter benutten, is er weinig tot geen afval en wordt er voor diverse schakels in de keten een meerwaarde gecreëerd. Dit is nog maar één voorbeeld van circulaire economie binnen de agrifoodsector. Als we dit voorbeeld binnen andere ketens ook kunnen doorvoeren, hebben we binnen een paar jaar geen afval meer. We zoeken voor iedere keten naar een oplossing zodat de productieprocessen omgebogen kunnen worden naar een gesloten cyclus. Daar hoort een andere denkwijze bij, een ander bewustzijn: we moeten ‘kringloopdenken’. Ondernemers zullen de knop om moeten zetten. De nieuwe lichting ondernemers en adviseurs zijn de kringloopdenkers van de toekomst. CAH Vilentum gaat haar studenten opleiden tot die nieuwe kringloopdenkers. Zij weten straks hoe ze bijvoorbeeld als akkerbouwer meer rendement uit hun suikerbieten, aardappels en mais kunnen halen. Maar ook hoe ze andere bedrijven kunnen adviseren op het gebied van nieuwe verdienmodellen. Zodat we over een paar jaar kunnen zeggen: afval bestaat niet.’