Lees verder
Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is ongetwijfeld hernieuwbare energie nodig, maar niet alleen. De koolstof die wordt gebruikt in chemicaliën en materialen is niet te vervangen door andere elementen en komt onvermijdelijk in de atmosfeer terecht. Als de koolstof afkomstig is van fossiele olie, draagt het bij aan extra uitstoot. Daarom heeft Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) in september 2020 samen met 10 andere leidende bedrijven, als core advisory member het Renewable Carbon Initiative (RCI) opgericht, onder de leiding van het NOVA-instituut.
Marilia Foukaraki

Het initiatief heeft tot doel hernieuwbare koolstof te promoten, d.w.z. koolstof afkomstig van biomassa, CO2 en recycling. Alle drie zijn even belangrijk voor de overgang van fossiele naar hernieuwbare koolstof. Het doel van het initiatief is om deze transitie te versnellen door belanghebbenden bij elkaar te brengen, informatie te verstrekken en beleid vorm te geven om te streven naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Een van de eerste acties van het RCI was om op te roepen tot uitbreiding van de Green Deal van de EU met de materiaalsector door middel van een alomvattende strategie voor hernieuwbare koolstof. De carbon footprint van chemicaliën en de verhouding van aardolie die naar de chemische industrie gaat is meer dan significant. Daarnaast zijn die organische chemicaliën en materialen essentieel in ons dagelijks leven.

Vanuit deze overwegingen zijn we als Cosun Beet Company gecommitteerd om duurzame koolstof te ondersteunen en te versterken. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op basis van onze suikerbieten, voor een duurzame toekomst, past uitstekend bij dit doel. Precies wat onze tagline “Bright Beet Solutions” onderstreept. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking met pioniers aan dit doel de weg vooruit is naar een fossielvrije wereld.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://renewable-carbon-initiative.com/