Voor de VNCI is de biobased economy geen optie, maar op termijn een noodzaak. Biomassa biedt namelijk uitstekende kansen voor het realiseren van onze hogere doelen: het milieu zo min mogelijk schaden, het gebruik van schaarse grondstoffen minimaliseren, en de functionaliteit van producten optimaliseren. Ook het radicaal beperken van de CO2-uitstoot staat of valt met de inzet van biomassa.

Biomassa wordt gelukkig al benut als grondstof in de chemie, maar nog op beperkte schaal. De chemische industrie onderzoekt daarom hoe zij dit op grotere schaal kan doen. Ook onderzoekt zij de mogelijkheden om uit biomassa direct functionele componenten te halen. Het spreekt voor zich dat de chemie daarbij inzoomt op niet-eetbare biomassa, aangezien zij niet wil concurreren met voedselvoorziening.