Lees verder
Vijf waterschappen gaan samen met afvalverwerker HVC en technologiebedrijf Paques een demo-installatie bouwen voor de productie van PHA, een volledig afbreekbaar bioplastic gemaakt uit afvalwater. Het project, met de naam PHA2USE, moet leiden tot een installatie die in 2021 operationeel is.
Redactie / Dordrecht

Sinds 2007 werken de waterschappen samen om waardevolle stoffen terug te winnen uit afvalwater, zoals biogas, cellulose, fosfaat, alginaat, biomassa en bioplastics. Binnen het project PHARIO (PHA uit RIOolwater), werd op lab- en pilotschaal een methode ontwikkeld om met behulp van bacterieën uit rioolslib een zeer duurzaam bioplastic te maken.

Veelbelovende markt

PHA is een natuurlijk polyester van hoge kwaliteit; sterk maar ook volledig (koud) afbreekbaar onder natuurlijke omstandigheden. Deze kwaliteiten maken PHA zeer geschikt voor toepassingen met een tijdelijke functie, zoals coating van kunstmest en zaden, afbreekbare netten en tasjes, folies voor in de landbouw en als alternatief voor visserslood.

De markt voor dit afbreekbare bioplastics is op dit moment volop in ontwikkeling en veelbelovend. De kunststofindustrie wil echter eerst voldoende materiaal hebben om de verwerking en de applicatie van PHA te testen. Om dat te kunnen leveren, is een demo-installatie onmisbaar.

Samenwerking

PHARIO wordt uitgevoerd door het consortium de Energie- en Grondstoffenfabriek. Daarin werken de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân samen. Zij stellen € 2,5 miljoen beschikbaar voor het PHA2USE project. Ook HVC en Paques investeren in het project. Bovendien loopt er een aanvraag voor Europese LIFE+subsidie. STOWA, SNB, TU Delft en Wetsus steunen het initiatief met verdere kennisontwikkeling.

De beoogde locatie voor de demo-installatie is bij de slibverbranding van HVC naast de rioolwaterzuivering Dordrecht van Waterschap Hollandse Delta.

Foto: Michiel Michels, docent Biobased Chemie van Avans Hogeschool, hield (samen met Martijn Bovee van PHARIO) een workshop over PHA tijdens het Biodegradable plastics-event van CoE BBE en  BioBase4SME in oktober 2018.