Lees verder
Ongeveer 55 geïnteresseerden bezochten op 10 januari 2019 de inloopavond over de herontwikkeling van het biobased bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum (Noord-Limburg).
Redactie / Haelen

Gezamenlijk gaven de grondeigenaren Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ) een compleet beeld van de tot nu toe concrete initiatieven. De gemeente Leudal en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) gaven namens de provincie Limburg informatie over hun rol voor wat betreft de vergunningenverlening, handhaving, milieueffectrapportage(beoordeling) en beleidsaspecten.

Zevenellen, gelegen in Haelen in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Op en rondom de locatie worden momenteel onderzoeken uitgevoerd naar de bodemkwaliteit en niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het doel is uiteindelijk bouwrijpe kavels te realiseren waarop bedrijven zich kunnen vestigen.

Interesse

Diverse bedrijven hebben al interesse getoond in vestiging op bedrijventerrein Zevenellen. De Coöperatie 7LL wil op het terrein een installatie bouwen voor de transformatie van varkensmest naar dikke fractie en water en heeft daarvoor al een vergunning aangevraagd. Zes betrokken agrariërs leveren hiervoor mest aan.

Twee andere geïnteresseerden zijn Circuworld (de verwerking van champost en dierlijke meststromen tot hoogwaardige organische bemestingsproducten) en de Bio Transitie Centrale (de transformatie van biologische reststromen, zoals slib, dierlijke mest en berm- en slootmaaisel naar energie, schoon water en grondstoffen voor de land- en tuinbouw). Zij moeten eerst de resultaten afwachten van een milieueffectrapportage-beoordelingsprocedure en zullen daarna een vergunningsaanvraag indienen.

‘Deze inloopavond is voor alle betrokken belangrijk’, zegt Jan Jansen van WBCZ. ‘Wij willen graag duidelijk maken welke ontwikkelingen er zijn, maar ook horen wat relevant is voor de omgeving.’