Lees verder
De gemeente Haaksbergen wil van het nieuwe Bedrijventerrein Stepelerveld het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Twente maken.
Redactie / Haaksbergen

Niet alleen worden op dit terrein duurzame gebouwen gerealiseerd, ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht. Deze combinatie van gebied en gebouwen is bijzonder. Om de ambities waar te maken heeft de gemeente gekozen om te ontwikkelen volgens het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL vier sterren (vijf sterren is het hoogst haalbare niveau).

Ook krijgen ondernemers die een kavel afnemen hulp bij de mogelijkheden om duurzaam te bouwen. Zo onderzoekt specialist Greenbase welke bouwsubsidies er beschikbaar zijn en wat de terugverdientijd is van diverse duurzame keuzes. Het geeft de ondernemer een realistisch beeld van de opties, kosten en opbrengsten.

Ook openbare ruimte duurzaam

Ook de gemeente Haaksbergen zelf investeert in duurzaamheid. Zo wordt de openbare ruimte ingericht met energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, energiezuinige verlichting, slimme opslag van hemelwater, een reflecterend wegdek waardoor minder verlichting nodig is, het behoud van houtwallen, gebruik van biobased materialen en andere out-of-the-box-initiatieven.

Bedrijventerrein Stepelerveld wordt samen ontwikkeld met het bedrijfsleven en de provincie Overijssel. Samen met aannemer Strukton wordt voorjaar 2020 gestart met het bouwrijp maken van de grond. Ondernemers die nu al een kavel willen afnemen, kunnen echter nu al contact opnemen met de gemeente. Samen in de voorbereidingsfase optrekken, kan extra voordeel opleveren.