Lees verder
Varkenshouders uit de Limburgse gemeente Leudal (nabij Roermond) gaan een mestverwerkingsfabriek bouwen op het nieuwe industrieterrein Zevenellen. Ze hebben zich verenigd in de coöperatie 7LL, die een samenwerking aangaat met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML).
Redactie / Haelen

Zevenellen profileert zichzelf als ‘Centre of Biobased Agriculture’. Het gaat om een 35 ha groot regionaal industrieterrein, met een haven aan de Maas ter grootte van circa 8 ha. De geplande mestverwerkingsfabriek wordt hier de eerste activiteit. Volgens Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML, past dit goed binnen de opzet van het bedrijventerrein: ‘We focussen op de thema’s circulair en biobased, waarbij organische reststromen uit de agri- en foodsector zoals mest en groenteafval verwerkt worden tot halffabricaten, nieuwe grondstoffen of nieuwe producten.’

Olifantsgras en algen

De ambities gaan verder dan het verwerken van mest. Zo moeten er intensieve proefvelden komen waarop gewassen worden geteeld die een veelvoud aan biobased grondstoffen bieden, zoals vezels van olifantengras voor de papierindustrie en eiwitten of andere nutriënten uit gras. Ook wordt er gekeken naar kort omloophout voor een groene bufferzone en als nuttige grondstof voor bijvoorbeeld natuurvezels.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van algenteelt op waterige reststromen en naar nieuwe eiwitbronnen zoals vis- en insectenteelt. Bij dit alles staat denken in ketens centraal: de reststroom van het ene bedrijf is mogelijk de grondstof van het andere bedrijf.

Informatieavond

Coöperatie 7LL heeft voor de vestiging van een mestbewerkingsinstallatie inmiddels diverse vergunningen aangevraagd. Volgens Gedeputeerde Staten van Limburg is voor deze activiteit geen milieueffectrapportage nodig. Eind 2018/begin 2019 organiseren OML samen met de Provincie Limburg, gemeente Leudal en de Coöperatie 7LL een informatieavond voor belangstellenden.