Lees verder
De voorregistratie voor Behind the scenes @Emmen is nu geopend; een nieuwe stop in de reis van de Koninklijke VNCI langs de Nederlandse chemieclusters, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging.
Redactie / Emmen

Met dit evenement neemt Chemport Emmen (onderdeel van Chemport Europe) de deelnemers graag mee op reis in de wereld van de groene vezelchemie. Met een uiteenlopend modulair programma van bedrijfsbezoeken, pitches en kennisdeling krijgen de deelnemers een kijkje in de wereld van morgen. Een wereld waarin de chemie duurzaam is, waarin kringlopen zijn gesloten, grondstoffen biobased en kennis en innovatie, maar ook machines, met elkaar worden gedeeld.

Van fossiel naar biobased

Chemport Emmen laat zien hoe het cluster in de kunststofchemie omgaat met alle ontwikkelingen rond en in deze industrie, die een grote ommezwaai maakt van fossiel naar biobased. Het Emmense cluster is daarin al ver en onderscheidt zich in de aanpak van deze uitdaging.

Samenwerking is daarin de sleutel. Binnen die samenwerking excelleren ondernemers en kennisinstellingen in kennis, innovatie en onderzoek rond kunststoffen. Het cluster is niet voor niets nummer 1 in Europa waar het gaat om gespecialiseerde vezelchemie en is uitgeroepen tot Europese demoregio voor biobased groene chemie.