Lees verder
Provincie Drenthe, de gemeente Emmen en bedrijvennetwerk SUSPACC gaan een half miljoen euro investeren om de bedrijvigheid in en rond Chemical Cluster Emmen te laten groeien.
Redactie / Emmen

Drenthe behoort met het Chemical Cluster Emmen tot de top van Europa als het gaat over de productie van groene kunststoffen, composieten, vezels en garens, vindt de Drentse gedeputeerde Henk Brink. ‘Deze unieke positie willen we de komende jaren vasthouden en versterken.’ Guido Rink, de opvolger van Bouke Arends als wethouder van onder meer Economie in Emmen, ziet dat er bij het mkb veel ontwikkelingen zijn op het gebied van groene vezelchemie. “De bedrijven hier kijken voorbij het eigenbeland en werken samen aan vernieuwing, onlangs nog door samen te investeren in een innovatieve pilotfabriek voor polyester-recycling.’

Taskforce Groene Chemie

In de afgelopen jaren heeft het mkb in Emmen flinke stappen gezet rond innovatie en samenwerking in groene chemie: slimme biobased toepassingen en gerecycled materiaal voor nieuwe producten. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstellingen en met overheden om innovatie te versnellen en de weg naar de internationale markt vrij te maken. Deze ontwikkelingen effenen het pad voor andere bedrijven om zich ook in Emmen te vestigen. Om daaraan bij te dragen, hebben de Provincie Drenthe en de gemeente Emmen samen de Taskforce Groene Chemie in het leven geroepen.

Bedrijvennetwerk SUSPACC tekende de overeenkomst voor het stimuleren van bedrijvigheid als behartiger van de gemeenschappelijke belangen van het mkb op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. SUSPACC faciliteert samenwerkingen tussen de leden en het delen van kennis. ‘Met de deelname laten we zien dat we ons als bedrijven actief inzetten en financieel bijdragen aan het doel gezamenlijk op te trekken bij de ontwikkeling van een internationaal georiënteerd biobased en circulair chemisch cluster’, zegt voorzitter Bart Labrie.

Het Chemical Cluster Emmen is onderdeel van Chemport Europe, het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem voor chemicaliën en materialen. Chemport Europe heeft de ambitie om het eerste cluster in Nederland (en mogelijk in Europa) te zijn met nul CO2-emissie en een minimale milieu-impact.