Lees verder
Met vijf webinars waarvan vier livestreams op het gebied van groene chemie en circulariteit is Circular Biobased Delta dit jaar goed vertegenwoordigd tijdens de Week van de Circulaire Economie (7-12 februari 2022).
Redactie / Bergen op Zoom

De evenementen vinden allemaal plaats op dinsdag 8 februari 2022, live vanaf de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

10:00-11:00: Zeewier voor de toekomst

Een reepje om de sushi kan nog net. Verder komt zeewier bij Nederlanders nauwelijks op het bord. Terwijl het bij uitstek geschikt is voor duurzaam voedsel: het groeit snel, zit vol gezonde nutriënten en neemt geen land in beslag. Bovendien kun je er duurzame en zelfs eetbare verpakkingen van maken. Medewerkers en studenten van het lectoraat Marine Biobased Specialties van de HZ University of Applied Sciences/Centre of Expertise Biobased Economy gaan in op de mogelijkheden van zeewier en de manier waarop het kan bijdragen aan oplossingen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

11:00-12:15 uur: Circulaire Industrietafel

Circulair biobased ondernemen biedt kansen voor economische groei én CO₂-reductie. Dat is niet alleen een kwestie van technologie. Het gaat bijvoorbeeld ook om organisatie, wet- en regelgeving en financiering. Dit vraagt om ondernemerschap en samenwerking tussen diverse spelers op meerdere schaalniveaus, met Circular Biobased Delta als verbindende schakel. Bij de Circulaire Industrietafel schuiven beleidmakers en aanjagers van de circulaire economie in de Deltaregio aan: de provincies Noord-Brabant en Zeeland, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en grootbedrijven. Welke kansrijke ontwikkelingen zien zij en hoe versnellen we die?

13:00-14:00 uur: Bio-aromaten

In een interactief webinar presenteert directeur Joop Groen van het Shared Research Center Biorizon een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van bio-aromaten. Een kans om kennis te maken met nieuwe mogelijkheden voor de verduurzaming van producten als verf, lijm, rubber en plastic. Bio-aromaten worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen in plaats van aardolie en zorgen bovendien voor een superieure functionaliteit. Ze zijn essentieel voor het realiseren van een circulaire bio-economie en het verkleinen van de CO2-voetafdruk.

14:00-15:00 uur: CHAPLIN: groener asfalt

Lignine gaat fossiele bitumen in asfalt vervangen. Het is een plantaardig bindmiddel dat als reststroom vrijkomt uit onder meer de pulp- en cellulose-industrie. Het neemt CO2 op uit de atmosfeer en kan het voor langere tijd vastleggen in asfaltwegen. Het concept heeft zich inmiddels bewezen en wordt verder opgeschaald en geïndustrialiseerd. Er zijn al zo’n 25 proefvakken aangelegd. In een interactieve sessie worden de ervaringen daarmee gedeeld en wordt besproken wat er nodig is om deze innovaties grootschaliger toe te passen.

15:30-16:30 uur: Chemisch Recyclen

Chemische recyclingtechnologieën als depolymerisatie, pyrolyse en vergassing zijn onmisbaar voor het realiseren van de circulaire economie. Deze innovatieve verwerkingstechnieken maken het mogelijk ‘problematische’ stoffen te recyclen, bijvoorbeeld vervuilde of samengestelde plastics en natte biomassa (zoals slib). Met het Netwerk Chemisch Recyclen ondersteunt Circular Biobased Delta ondernemers om de kansen te grijpen die deze nieuwe industrietak biedt. Via een livestream vanuit de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom worden de kansen, uitdagingen en leerpunten rondom chemisch recyclen behandeld, zowel in de Deltaregio als op nationaal en internationaal niveau.

Kijk op de website van Circular Biobased Delta voor meer informatie en aanmeldmogelijkheden. Op de website van de Week van de Circulaire Economie staan ook tientallen andere activiteiten.

Beeld: Justin Techapaibul/Shutterstock