Lees verder
Het Erasmus-Plus Strategisch Partnership ABBEE (Accelerating the transition towards the Bio-Based Economy via Education) presenteert op 22 september vier nieuwe MSC- cursussen op het gebied van de bio-economie, tijdens het online Wetenschappelijk Forum van European Bioeconomy University (EBU) 2021.
Redactie / Wageningen

Tijdens de eerste dag van dit forum houdt Gerlinde van Vilsteren (Wageningen University & Research) een (Engelstalige) workshop over deze nieuwe cursussen. Ze zijn bedoeld voor het opleiden van toekomstige experts en het nascholen van werkenden.

Het gaat om de volgende cursussen:

 1. Concepten van duurzame economie (hoofdpartner: Universiteit van Hohenheim)
  Bio-economie is een relatief nieuw concept dat voortbouwt op de visies van duurzame maatschappelijke transformatie. Toekomstige professionals in de biobased economy moeten in staat zijn om holistische en systemische benaderingen te hanteren. Daarom worden in deze cursus de relevantie van de bioeconomie en de onderliggende conceptuele benaderingen op een alomvattende manier uitgelegd.
 1. Gevorderd duurzaam ondernemerschap (hoofdpartner: Wageningen Universiteit)
  Duurzaam ondernemerschap biedt een nieuw perspectief op bedrijfsmodellen, waarbij de nadruk ligt op circulariteit en sociale impact naast economische groei en schaalpotentieel. Het wordt algemeen erkend als het antwoord op de milieu- en maatschappelijke uitdagingen waarmee wij als samenleving worden geconfronteerd. Voor deze cursus wordt een casus over lignine opgezet, met inbreng van de UEF.
 1. Bio-economie van de bossen in Europa (hoofdpartner: Universiteit van Oost-Finland)
  Bioproducten uit de omzetting van hout dragen bij tot de bio-economie doordat ze duurzame alternatieven bieden voor producten op basis van fossiele grondstoffen. Maar bossen leveren ook belangrijke ecosysteemdiensten, zoals koolstofopslag, biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Hoe werken deze schijnbaar tegenstrijdige belangen en economische drijfveren op elkaar in? Daarbij is onder meer aandacht voor bosbouwactiviteiten in Europa, de fabricage van houten producten, papier, karton en pulp, chemicaliën, energie en de valorisatie van nevenstromen en afvalstoffen in de industrie.
 1. Duurzame landbouwproductie voor bioraffinage en bio-energie (hoofdpartner: Universiteit Aarhus)
  Deze cursus is erop gericht studenten interdisciplinair inzicht te geven dat nodig is om de voor- en nadelen van specifieke gewassen voor bioraffinage en energieproductie op een rij te zetten. Ook moeten zij kennis hebben van de eisen die aan de biomassa worden gesteld voor verschillende omzettingstechnologieën en de voordelen van technologie-integratie. Tot slot dienen zij het vermogen te ontwikkelen om rekening te houden met de gevolgen van verschillende teeltsystemen en de verwerking van biomassa voor het milieu en het klimaat.

Het EBU forum biedt een platform voor de presentatie van onderzoek, de bevordering van netwerken en de intensivering van samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers en partners van het EBU-netwerk.

Het forum en de workshop over de nieuwe cursussen zijn voor iedereen gratis toegankelijk na aanmelding. Kijk in de agenda voor meer informatie.

Beeld: Smileus/Shutterstock