Lees verder
Een Europees label voor foodproducten die met genoom editing (zoals CRISPR) zijn ontwikkeld, is onwenselijk en stigmatiserend. Dat zei René Custers, Regulatory & Responsible Research Manager, van het Vlaamse Instituur voor Biotechnologie (VIB) tijdens EFIB2020.
Redactie / Brussel

Volgens Custers scheert Europa met de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO) alle wijzigingen in het dna-materiaal over één kam, terwijl het om een grote verscheidenheid aan technieken gaat: van simpele tot complexe wijzigingen, van het wissen of wijzigen van genenparen, tot vervangingen of toevoegingen. Er word geen verschil gemaakt tussen modificaties waarbij er ‘vreemd’ dna (van een andere soort) wordt ingebracht en modificaties waarbij dat niet het geval is.

In de Europese regelgeving wordt vooral gekeken naar de voor modificaties gebruikte techniek, niet naar de manier waarop deze wordt toegepast. Zo is het verkrijgen van nieuwe planteigenschappen door traditionele plantveredeling (het kruisen van soorten) niet aan de strenge GMO-regels gebonden, maar het gebruik van CRISPR voor het verkrijgen van dezelfde eigenschappen wel. CRISPR is een precisietechniek die alleen noodzakelijke wijzigingen in het plant-dna maakt, terwijl traditionele ’trial & error’ veredelingstechnieken ook random, onvoorspelbare en soms ongewenste andere wijzigingen in het dna tot gevolg hebben.

“Dat is een belangrijk verschil”, zei Custers tijdens zijn presentatie op EFIB. “Elders in de wereld is die drempel er alleen voor typen van veranderingen die verder gaan dan wat er spontaan in de natuur kan voorkomen of kan worden bereikt met conventionele teelten.”

Volgens hem speelt genoom engineering een grote rol in het verduurzamen van de Europese voedselproductie, doordat het bijdraagt aan hogere opbrengsten, minder gebruik van kunstmest en pesticiden, een betere kwaliteit, minder reststromen, klimaatbestendigheid en een betere bestandheid tegen plagen. “Dat hebben we via teelten al lang proberen te beriken, maar door CRISPR-technieken is daar meer snelheid en precisie in bereikt. Laten we de beste middelen die we hebben daarvoor inzetten en politieke beslissingen over regelgeving achterwege laten.”

VIB is een van de weinige partijen in Europa die veldproeven uitvoeren met GMO-planten.

EFIB 2020

EFIB is de toonaangevende Europese conferentie voor industriële biotechnologie. De conferentie vindt momenteel digitaal plaats van 5 t/m 9 oktober 2020. Zie voor meer informatie de EFIB website.

Beeld: naramit/Shutterstock