Lees verder
Geef meer ondersteuning aan ondernemers die met nieuwe reststromen het gebruik van fossiele grondstoffen willen terug dringen. Dit is één van de belangrijkste aanbevelingen uit het Whitepaper End of Waste dat tijdens het event No Time To Waste op 17 april werd gepresenteerd in Den Haag. Het rapport dat in opdracht van Groene Chemie, Nieuwe Economie en Invest-NL werd gemaakt brengt in kaart hoe de belangrijkste hordes rondom recycling genomen kunnen worden.
Redactie / Den Haag

Maximaal recyclen van materialen heeft veel voordelen: we dringen er de vraag naar virgin fossiele grondstoffen mee terug, we hoeven minder afval te verwerken én we maken een flinke stap richting een circulaire economie. Toch lopen recyclers tegen een aantal barrières op wanneer ze hergebruikopties definiëren voor nieuwe reststromen: ze moeten aantonen dat de nieuwe toepassingen geen gezondheidsissues kennen en ze moeten voldoen aan de eisen uit de Wet Milieubeheer om een ‘Einde-Afval-verklaring’ te bemachtigen. Dit is extra lastig omdat het niet altijd duidelijk is wanneer je voldoet aan de regels. Daardoor blijven belangrijke recyclingopties vaak onbenut.

Richt je op één specifiek product

Om de barrières te slechten hebben Groene Chemie, Nieuwe Economie en Invest-NL aan Ecomatters, een toonaangevend consultancybureau op het gebied van duurzaamheid, gevraagd om te onderzoeken op welke manier recycling op een veilige manier een belangrijke boost kan krijgen. De bevindingen zijn op 17 april gepresenteerd aan een zaal vol recyclers en beleidsmakers. Daarbij kregen de bedrijven die nieuwe reststromen willen inzetten onder andere het advies om bij de aanvraag voor de ‘Einde-afval-verklaring’ zich te richten op de ontwikkeling van duidelijk afgebakende producten. Op die manier is het eenvoudiger om aan te tonen dat het product veilig is voor de gezondheid en het milieu. Ook kan dan gemakkelijker duidelijk worden gemaakt dat het product aan bestaande regelgeving en technische specificaties voor vergelijkbare producten voldoet.

Help de ondernemer door het regelwoud

Ook voor beleidsmakers zijn er quick wins te behalen: Richt een centraal aanspreekpunt in dat ondernemers kan adviseren en dat recyclingkennis bundelt en maak duidelijk aan welke regels een ondernemer precies moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de ‘Einde-afval-verklaring’. Daarnaast is het belangrijk dat de Nederlandse regelgeving afgestemd wordt op de Europese en dat bijvoorbeeld voor plastics en biobased reststromen duidelijke regels worden afgesproken.

De bevindingen, gevat in een rapport, werden tijdens de bijeenkomst door Arnold Stokking (Groene Chemie, Nieuwe Economie) en Rinke Zonneveld (Invest-NL) overhandigd aan Jeannette Baljeu (gedeputeerde Zuid-Holland), Jacqueline Vaessen (Boegbeeld ChemistryNL) en Hagar Ligtvoet (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Arnold Stokking: “Mede gezien de klimaaturgentie kunnen we ons geen enkele vertraging in de grondstoffentransitie veroorloven. Groene Chemie, Nieuwe Economie hoopt dat met de adviezen uit dit rapport een aantal belangrijke barrières geslecht worden.”

Jeannette Baljeu: “Het benutten van secundaire grondstoffen is van groot belang voor een circulaire economie. Het is daarbij belangrijk dat we de einde afval criteria op uniforme wijze hanteren. De provincie zet zich daarom in voor goede informatievoorziening en het wegnemen van onduidelijkheden in regelgeving.”

Kijk voor meer informatie op de website van Groene Chemie, Nieuwe Economie.