Lees verder
De merken van Unilever gaan samen € 1 miljard in een klimaatfonds stoppen dat moet bijdragen aan een groene en gezonde planeet, zo maakt de Britse multinational bekend.
Redactie / Londen

De nieuwe Unilever-CEO Alan Jope wees erop dat we midden van alle aandacht voor COVID-19 en anti-racisme protesten het klimaat niet moeten vergeten. “De klimaatcrisis vormt ook nog steeds een bedreiging vormt voor ons allen. Klimaatverandering, aantasting van de natuur, de afname van de biodiversiteit, waterschaarste; al deze kwesties staan met elkaar in verband, en we moeten ze allemaal tegelijkertijd aanpakken.”

Via het nieuwe ‘Climate & Nature Fund’ gaat Unilever bijvoorbeeld investeren in projecten om landschappen te herstellen, koolstofemissies te beperken of om bossen opnieuw aan te planten en de leefomgevingen van flora en fauna te herstellen. Bovendien ziet Unilever het economisch en sociaal betrekken van kleinere boeren als cruciaal onderdeel van de strategie om de landbouwproductie te verduurzamen en ontbossing te stoppen. Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever: “Zij zijn uiteindelijk de rentmeesters van de grond. We moeten met hen samenwerken en middelen bieden om een stap te kunnen zetten in de richting van natuurherstel.”

Unilever gaat verder inzetten op het terugdringen van de hoeveelheid plastic door het inwinnen van  verpakkingsafval en het duurzamer verpakken van zijn producten. Tegen 2039 moeten alle producten van de merken van Unilever klimaatneutraal worden geproduceerd.

Beeld: Teo Tarras/Shutterstock