Lees verder
Duitsland worstelt met de klimaatdoelstellingen. Om die te halen, is het promoten en verder ontwikkelen van duurzame biobrandstoffen in de transportsector onmisbaar.
Redactie / Berlijn

Daarvoor pleiten 12 Duitse organisaties uit de landbouw, biotechnologie, biobrandstof en autobranche in een gezamenlijk positionpaper. Duitsland zal de zelf vastgestelde klimaatdoelstellingen anders niet halen, betogen zij. Dat geldt zowel voor de reductiedoelen voor broeikasgas-emissies, als voor de ambitie van de overheid om meer hernieuwbare grondstoffen in te zetten.

De kloof tussen doelstellingen en praktijk wordt alleen maar groter tussen nu en 2030. Daarom is het nodig vol in te zetten op efficiënte emissiereducties, zonder belemmeringen voor het gebruik van grondstoffen en technologieën.

Nauwelijks vermindering

Volgens het Actieplan 2050 van de Duitse federale overheid zouden broeikasgassen in de transportsector in 2030 met 40 tot 42% moeten zijn verminderd. In absolute aantallen gaat het om een reductie van 165 miljoen ton CO2 nu naar 95-98 miljoen ton binnen 10 jaar. Door de groei van het wegverkeer is er echter tot nu toe nauwelijks sprake van een vermindering van de uitstoot.

De overheid ging bij het opzetten van de doelen uit van 6,5 miljoen elektrische voertuigen op de weg in 2030 en een aandeel van biobrandstoffen van 20%. Dat wordt bij lange niet gehaald, denkt de sector. Veruit het merendeel van de auto’s in 2030 zal nog steeds op vloeibare brandstoffen rijden.

Reductiedoelstellingen zijn in de transportsector alleen haalbaar door het gebruik van duurzame biobrandstoffen. Dat is mogelijk zonder aanpassing van de huidige infrastructuur (tankstations) en zonder een noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet. Bovendien zorgt bioraffinage voor de verwaarding van biomassa-reststromen, bijvoorbeeld in eiwitrijke diervoeders, wat de noodzaak van minder duurzame soja-import reduceert.

De Duitse overheid zou dan ook een pakket aan maatregelen moeten aannemen om de verdere ontwikkeling en het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen, bijvoorbeeld door toltarieven op de snelwegen te verlagen voor voertuigen die op deze brandstoffen rijden, aldus het position paper dat is ondertekend door de volgende organisaties:

 • German Bioethanol Industry Association (BDBe)
 • German Biotechnology-Industry-Organisation (BioDeutschland)
 • Clariant
 • German Farmers’ Association (DBV)
 • Waste-based Biofuels Association (MVaK)
 • Novozymes
 • Scania
 • Union for the Promotion of Oil and Protein Plants (UFOP)
 • UNITI
 • UPM
 • German Association of the Automotive Industry (VDA)
 • Association of the German Biofuel Industry (VDB)