Lees verder
Er is geen sprake van een Europees verbod op de Nederlandse subsidies voor waterstoffabrieken. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken (EZK).
Redactie / Den Haag

Wel stelt de Europese Commissie de eis dat per jaar wordt gekeken naar de CO2-reductie die met waterstofprojecten wordt gehaald. Daardoor kan EZK waterstofprojecten in de eerste jaren slechts beperkt subsidiëren vanuit SDE++, een regeling die specifiek is gericht op het stimuleren van CO2-reductie.

Gisteren meldden diverse media, waaronder Agro&Chemie, dat Brussel de subsidie blokkeerde omdat er in Nederland te weinig groene stroom zou zijn om op een duurzame manier waterstof te maken met elektrolysers. Een woordvoerder van EZK laat weten dat de zaak complexer is.

CO2-reductie

Nederland heeft bij de Europese Commissie een verzoek ingediend om SDE++ subsidie te mogen verstrekken aan verschillende technieken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Daarbij is uitgegaan van adviezen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL ging er in haar advies vanuit dat de Europese Commissie in haar beoordeling van technieken zou kijken naar de netto CO2-reductie over de gehele looptijd van een project. De Europese Commissie stemt echter alleen in met het verstrekken van subsidie aan technieken als deze ieder jaar tot netto CO2-reductie leiden. Dat is bij waterstofprojecten (maar ook bij elektrische boilers) zeker in het begin nog niet het geval.

Daarom heeft EZK besloten de eerste jaren slechts een beperkt aantal draaiuren van waterstofprojecten (en elektrische boilers) te subsidiëren vanuit SDE++. De subsidie wordt pas uitgekeerd als elektrolysers er daadwerkelijk staan en er waterstof wordt geproduceerd. Waterstofprojecten mogen deze gemiste uren volgens EZK bovendien later inhalen. Ook zijn er andere regelingen waarmee Nederland waterstofprojecten ondersteunt.

Beeld: Alexander Kirch/Shutterstock