Lees verder
RWE onderzoekt in de Amercentrale in Geertruidenberg het gebruik van bagasse-pellets als biobrandstof. Bagasse is een vezelachtig restproduct dat overblijft na duurzame rietsuikerteelt. Daarbij werkt RWE samen met Raizen (een van ’s werelds leidende biobrandstofproducenten).
Redactie / Geertruidenberg

Op 15 september is een test begonnen op de Amercentrale, waarbij technische aspecten worden onderzocht, zoals logistiek, opslag, verbranding en emissies van bagasse-pellets. Ook wordt gekeken naar de samenstelling van reststoffen (vlieg-, gips- en bodemas) die overblijven en geschikt zijn voor hoogwaardige toepassing in wegen- en woningbouw.

“Bij het verwerken van suikerriet komt veel bagasse beschikbaar die als duurzame biogrondstof kan worden ingezet. Met onze test willen we een volgende stap zetten en onder meer nagaan wat de technische potentie is van bagasse als duurzame biogrondstof, te meer omdat het een restproduct is waarvan momenteel een enorm potentieel onbenut blijft”, zegt Taco Douma, directeur Continental Europe bij RWE. “Ook gaan we na op welke wijze we lokale suikerriettelers kunnen helpen bij het optimaliseren van hun productieprocessen”.

Duurzame productie

De bagasse die voor de test wordt gebruikt, is afkomstig van duurzame suikerrietplantages van Raizen ten westen van Sao Paolo, op meer dan 2.000 kilometer afstand van het Amazonegebied. De plantages zijn Bonsucro gecertificeerd. Deze internationale certificering is erop gericht wereldwijd hoge normen voor de sociale, economische en ecologische productie van suikerriet te garanderen. Raizen werkt samen met Solidaridad aan ketentransparantie en duurzame productie. Solidaridad heeft in samenwerking met RWE ook een inventarisatie gemaakt van mogelijke voor- en nadelen van bagasse-pellets als biobrandstof voor diverse stakeholders in Brazilië en Nederland.

In Nederland wordt op termijn een tekort verwacht aan duurzame CO2-neutraal regelbare elektriciteitsopwekking. Met haar centrales, waaronder de Amercentrale, springt RWE flexibel bij op het moment dat windmolens en zonneparken niet voldoende elektriciteit opwekken om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. Daarmee levert het bedrijf een belangrijk bijdrage aan de leveringszekerheid in Nederland en Europa.

Beeld: RWE