Lees verder
Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken geeft voorlopig geen subsidies meer aan nieuwe initiatieven voor biomassacentrales. Dat heeft het kabinet besloten omdat de Tweede Kamer snel wil stoppen met houtige biomassa.
Redactie / Den Haag

In het Klimaatakkoord wordt het gebruik van biomassa gezien als een belangrijke, maar tijdelijke, maatregel gezien om fossiele brandstoffen op korte termijn te vervangen. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en onderzoeksinstituut TNO blijkt dat eerder stoppen met biomassa € 2,7 miljard extra gaat kosten om de klimaat- en energiedoelstellingen in 2030 te halen. De energierekening van een Nederlands gezin valt hierdoor honderden euro’s hoger uitvallen, bovenop de al gebruikelijke stijgingen.

Het PBL onderzocht een geleidelijke afbouw van houtige biomassa, maar tegenstanders van bioenergie stellen dat het onderwerp te controversieel is om over te laten aan het demissionaire kabinet. Het probleem wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Tot die tijd wordt de subsidieverlening voor nieuwe biomassaprojecten gestaakt. Op al toegekende subsidies heeft dit geen invloed.

Beeld: gualtiero boffi/Shutterstock