Lees verder
Een meerderheid van de Eerste Kamer wil dat het kabinet zo snel mogelijk stopt met het uitgeven van subsidies voor houtgestookte biomassacentrales.
Redactie / Den Haag

Het kabinet beschouwt het bijstoken van hout in kolencentrales als een manier om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten en klimaatdoelen te halen. De senaat stemde echter vandaag (12 november) voor een motie die werd ingediend door Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren. Daarin wordt gesteld dat de klimaatwinst van houtbijstook in kolencentrales op korte termijn verwaarloosbaar tot negatief zou zijn. Daarom zouden alle voorgenomen subsidies zo snel mogelijk moeten worden stopgezet, in afwachting van het duurzaamheidskader van het PBL en het komende SER-advies over biomassa, en vaststelling van nadere regels in het parlement. Alleen de VVD stemde tegen.

Verdeeld

De wetenschappelijke wereld is inmiddels sterk verdeeld over het nut van bio-energie voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Zo is het IPCC, het klimaatpanel van de VN, vóór de bijstook van biomassa. Ook vooraanstaande Nederlandse wetenschappers als Maarten Junginger (UU), André Faaij (RUG), Gert-Jan Nabuurs, Johan Sanders (WUR) en Patricia Osseweijer (TU Delft) zijn voor. Daar tegenover staan anderen, zoals hoogleraar Louise Vet (NIOO-KNAW), die de duurzaamheid van biomassa verbranden een ‘waanidee’ noemt.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft laten weten dat hij niet wil tornen aan langjarige toezeggingen. De subsidies voor het bijstoken van ‘houtige biomassa’ zijn verstrekt voor een periode van acht jaar en de laatste loopt af in 2027. Daar is een bedrag van € 3,6 miljard mee gemoeid. Ook zegt Wiebes dat de regering niet van plan is om nieuwe subsidies te verstrekken. De motie van de Eerste Kamer zou daarmee, volgens hem, het kabinetsbeleid volgen.