Lees verder
Innovaties die zorgen voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar biobased grondstoffen komen mogelijk in aanmerking voor de tender Biobased Economy, Groen Gas en Recycling (BBEGR). Deze tender valt onder de Topsector Energie.
Redactie / Den Haag

De regeling is opgezet om innovaties te ondersteunen die voor de omschakeling naar biobased grondstoffen nodig zijn. De focus ligt daarbij op innovaties die biomassa via chemische- of biotechnologische processen weten om te vormen tot biobrandstoffen, chemicaliën en/of andere materialen. Ook innovaties die zorgen voor het concurrerend maken van chemische recycling komen in aanmerking voor subsidie.

Belangrijk bij projecten binnen de BBEGR tender is dat er een potentiële afzetmarkt is en dat de nieuwe biobased processen minder energie kosten dan de vergelijkbare fossiele varianten. Zo is de tender ingezet in de luchtvaartsector om onderzoek te doen naar de economische en technische haalbaarheid van de de productie van vliegtuigbrandstof uit aardappelschillen.

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot 18 september 17.00 uur. Meer informatie over de BBEGR-regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).